- Biznes

Jak Ukrainiec może uzyskać obywatelstwo polskie w Bieszczadach?

Obywatelstwo polskie nabywa się z mocy prawa, poprzez jego nadanie, uznanie albo przywrócenie. Cudzoziemcy mogą stać się obywatelami Polski, biorąc pod uwagę każdy rodzaj nabywania obywatelstwa.

Z mocy prawa

Obywatelstwo polskie otrzyma narodzony Ukrainiec, którego przynajmniej jedno z rodziców posiada już obywatelstwo polskie. Otrzyma je również Ukrainiec, który urodził się w Polsce, a jego rodzice pozostają nieznani. Obywatelstwo polskie otrzyma również cudzoziemiec, który został zaadoptowany przez rodziców, którzy takie posiadają.

Nadanie obywatelstwa

Każde obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku cudzoziemców następuje ono na specjalny wniosek. W takim wniosku musi zostać ujęte uzasadnienie starania się o nadanie obywatelstwa, przyczyny oraz przesłanki, by takie uzyskać.

Uznanie obywatelstwa

O uznanie za obywatela terytorium Polski może starać się każdy cudzoziemiec, który w Polsce przebywa nieprzerwanie co najmniej 3 lata i posiada pozwolenie na pobyt stały. To również cudzoziemiec, który w Polsce uzyskuje źródło stałego dochodu.

O obywatelstwo polskie może starać się też osoba, która zawarła związek małżeński z obywatelem Polski i trwa w nim co najmniej 3 lata. To także osoby, które posiadają od co najmniej 2 lat status uchodźcy.

Koszty

Złożenie wniosek o nadanie czy uznanie obywatelstwa polskiego kosztuje 219 złotych. Opłata ta może zostać zwrócona, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

Ile to trwa?

Sprawy o obywatelstwo polskie rozpatrywane są indywidualnie. Jeśli nie są skomplikowane, a wszystkie dokumenty zostaną dostarczone w odpowiedniej formie, procedura ta trwa około 1 miesiąc.

Dlaczego Ukraińcom zależy na obywatelstwie polskim?

Tak naprawdę nie wiadomo. Ci, którzy już posiadają pozwolenie na pobyt stały, mogą u nas zakładać firmy, uzyskują ubezpieczenie i prawo do świadczenia emerytalnego. Nie mogą jednak pobierać niektórych rodzajów zasiłków, na przykład 500 +.

Przynależność do Polski umożliwia również załatwianie wielu urzędowych spraw na uproszczonych zasadach. Tak również dzieje się w sektorze usług komercyjnych, na przykład w bankach. Nie da się ukryć, że obywatelowi Polski jest znacznie łatwiej uzyskać kredyt aniżeli cudzoziemcom, nawet kiedy posiadają prawo na pobyt stały i w Polsce pracują, uzyskując tym samym właściwą zdolność kredytową.

Jest jeszcze jedna ważna zaleta posiadania obywatelstwa polskiego. Takie otwiera drzwi do Unii Europejskiej. Nie myślmy przecież, że to Polska jest rajem dla wszystkich, którzy tutaj starają się ułożyć swoje życie. W wielu przypadkach jest to środek zastępczy, który owszem gwarantuje bezpieczeństwo i lepsze zarobki, ale zawsze może być jeszcze lepiej. Marzenie o przeprowadzce do Niemiec, Norwegii czy Holandii spędza sen z powiek niejednego Ukraińca.

Podsumowanie

Wraz z ogromną falą przyjazdów Ukraińców na tereny Polski, wzrosła również liczba nadawanych obywatelstw. Nie można jednak jeszcze mówić o masowej skali tego zjawiska. Nadal procedura otrzymywania obywatelstwa nie jest prosta, a każdy kandydat jest dokładnie weryfikowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *